Certyfikat dla każdego

Warsztaty z ekspertem kończą się indywidualnym testem kompetencyjnym, którego pozytywny wynik jest potwierdzeniem znajomości zagadnień merytorycznych.

Dodatkowo, w przypadku niektórych certyfikacji wymagane jest indywidualne i/lub grupowe zaliczenie zadań praktycznych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu, na zakończenie warsztatów wystawiany jest imienny certyfikat potwierdzajacy nabyte umiejętności.

  • EFEKTYWNOŚĆ W ŻYCIU I BIZNESIE
  • EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH
  • KORUPCJA
  • ZARZĄDZANIE WIZUALNE
  • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM