Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. w Polsce i całej Unii Europejskiej nowego unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do zabezpieczenia udostępnionych przez Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

I DON'T KNOW - BUSINESS SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Milanówku, 05-822 Milanówek, ul. Niska 3, KRS:0000461979 , REGON:180974337 , NIP:795-252-72-96

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych:

- zawieranie i wykonywanie umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji biznesowych,;
- udzielanie informacji dotyczących zawarcia i realizacji umowy;
- przesyłanie informacji handlowych dotyczących Administratora na podstawie uprzednio udzielonej przez Państwa zgody;
- wykonywanie marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Administratora na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne);
- wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, decyzji oraz orzeczeń organów administracyjnych lub sądów;

Odbiorcy Państwa danych osobowych:

- pracownicy Administratora;
- podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, w tym usługi informatyczne, marketingowe, telekomunikacyjne, księgowo-finansowe, prawne – na podstawie umowy powierzenia danych;
- podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji i orzeczeń np. sądy i organy administracyjne;

Jakie dane osobowe przetwarzamy:

Imię i nazwisko,  e-mail, telefon.

Okres przechowywania danych osobowych:

- przesyłanie informacji handlowych dotyczących Administratora – do czasu cofnięcia zgody,
- wykonywanie marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Administratora – do czasu cofnięcia zgody,

Przysługujące Państwu prawa:

- dostęp do zgromadzonych danych osobowych ( a także uzyskania kopii danych);
- zmiana danych osobowych dot. sprostowania, uzupełnień i aktualizacji;
- ograniczenie przetwarzania danych osobowych chyba że przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa,
- wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz dochodzenia praw przed sądem powszechnym, w przypadku uznania, że doszło do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem.

Na koniec:

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Strona internetowa www.idontknow.pl może zawierać funkcje mediów społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, które mogą gromadzić informacje o odwiedzających stronę administratora. Przetwarzanie danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów tych sieci